Saekaatrijääkide puiduhakkuri tootearendus Heinolan Sahakoneet OY-le Soomes,  2008